• Διαστάσεις (angel) 3,5 x 3,5cm
  • Διαστάσεις (κουτί) 6cm x 5.5 x 3cm