Η δράση της μαστίχας Χίου στην οδοντική πλάκα και πέτρα ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Έπειτα από έρευνα στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την χρήση της μαστίχας η μικροβιακή πλάκα μειώνεται κατά 41.5%.