Βάλτε τον χειμώνα στο σπίτι σας!

Αναμείξτε τη σκόνη με νερό και έχετε αληθινό ΧΙΟΝΙ!!

Σημείωση :
Η τιμή αφορά το τεμάχιο. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε συγκεκριμένο σχέδιο, η επιλογή γίνεται τυχαία βάσει διαθεσιμότητας.!!!