Ο πίνακας επιβράβευσης είναι ένα ιδανικό εργαλείο για να μάθει το παιδί να ακολουθεί το πρόγραμμα του μέσα στη μέρα, για να αποκτήσει μία αίσθηση οργάνωσης και να απολαμβάνει την επιβράβευση κάθε φορά που ολοκληρώνει μια δραστηριότητα. Ο πίνακας περιλαμβάνει αυτοκόλλητα δραστηριοτήτων καθώς και αυτοκόλλητα αστέρια.
Κατασκευάζεται από χαρτόνι και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στον τοίχο.